นิกิริซูชิ : เป็นซูชิประเภทที่คนทำเขาจะปั้นเป็นก้อนรีๆพอดีคำ แล้ววางหน้าซูชิไว้ข้างบน และอาจจะการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสาหร่ายเพิ่มเติมด้วยสาหร่าย

Advertisements