โอชิซูชิ : การนำเอาเนื้อปลาหรือวัตถุดิบอื่นมาห่อข้าวซูชิ ก่อนจะนำไปกดลงเป็นพิมพ์ เพื่อให้เป็นซูชิรูปต่างๆ

Advertisements