นิงิริซูชิ ( Nigiri Sushi ) เป็นซูชิพบได้บ่อยในภัตตาคาร ซูชิจะมี

ลักษณะข้าวเป็นก้อนรูปวงรีแล้ววางเนื้อปลาดิบ ปลาหมึก ฯลฯ ไว้

ข้างบน อาจจะใส่วาซาบิเล็กน้อย หรือตกแต่งด้วยสาหร่ายทะเล

ก็ได้ ซูชิแบบนี้เป็นที่นิยมมากที่สุด

มากิซูชิ ( Maki Sushi ) มีวิธีทำ 3 แบบด้วยกัน

(1) ม้วนข้าวไว้ด้านในสาหร่ายทะเลอยู่ด้านนอก

(2) ม้วนสลับกับแบบแรกโดยที่สาหร่ายอยู่ด้านในส่วนข้าวอยู่ด้านนอ

(3) ห่อเป็นรูปกรวย เรียกว่า แคลิฟอร์เนียมากิ

ชิราชิซูชิ  ( Chirashi Sushi ) เป็นการจัดปลาดิบ ปลาหมึก กุ้ง

ผัก ฯลฯ ที่หั่นเป็นชิ้นๆ วางเรียงบนข้าวที่ใส่อยู่ในกล่อง

โอชิซูชิ ( Oshi Sushi ) หรือรูปแบบคันไซจากเมืองโอซาก้า เอา

ข้าวมาอัดลงในแม่พิมพ์รูปสี่เหลี่ยมตามยาวหั่นขนาดพอดีให้รับ

ประทานเป็นคำๆ แล้ววางเนื้อปลาไว้ด้านบน

โอชิซูชิ (Oshi Sushi) หรือรูปแบบคันไซจากเมืองโอซาก้า เอา

ข้าวมาอัดลงในแม่พิมพ์รูปสี่เหลี่ยมตามยาวหั่นขนาดพอดีให้รับ

ประทานเป็นคำๆ แล้ววางเนื้อปลาไว้ด้านบน

อินะริซูชิ ซูชิที่นำเนื้อมาใส่ในเต้าหู้ที่มีลักษณะเป็นถุง


Advertisements